15/03/2016

THÀNH CÔNG BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?

Để đạt được thành công trong mọi nhiệm vụ, trước hết hãy làm cho nhiệm vụ đó thành công thông qua nhận thức. Nhận thức là  gì thì hình dáng sức mạnh là vậy. Khi phát triển thói quen này, thành công trở nên dễ dàng.


0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội