16/03/2016

NHIỆT HUYẾT VÀ ĐAM MÊ

Chớ đánh rơi lòng nhiệt huyết và niềm đam mê của bản thân trên hành trình đi tới mục tiêu.
NHIỆT HUYẾT VÀ ĐAM MÊ

Tags: HĂNG HÁI, HĂNG SAY, NHIỆT TÌNH, NHIỆT HUYẾT, SÔI NỔI NHIỆT HUYẾT, MỤC TIÊU, MỤC ĐÍCH, MUC DICH SONG, MỤC ĐÍCH SỐNG, SONG CO MUC DICH, SỐNG CÓ MỤC TIÊU

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội