06/02/2016

LẠC QUAN


 Người lạc quan:
* Luôn hi vọng, không phớt lờ sự tiêu cực nhưng không để nó lấy hết sức sống của mình.
-    * Tìm ra giải pháp cho rắc rối
Luôn tâm niệm “có chí thì nên”
* Dám thay đổi góc nhìn, cách nghĩ
* Không bao giờ từ bỏ-    
-          
-      

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội