04/02/2016

CHIẾN THẮNG GIẬN DỮ


Giận dữ không phải là một cảm xúc tự nhiên. Kể cả một người tính nóng như lửa cũng không thể luôn luôn tức tối, cũng vẫn có những lúc dịu xuống và bình yên. 
(Sử dụng ảnh của Elgua)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội