14/02/2016

DẪN DẮT HAY BỊ ẢNH HƯỞNG


Có những tâm hồn mạnh mẽ đến mức họ không chỉ miễn nhiễm trước những sự tiêu cực, mà chính sự hiện diện của họ là luồng ảnh hưởng tích cực lên tất cả. 

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội