13/02/2016

CÔNG DÂN TOÀN CẦU


Có những người không có ý niệm mình là người dân của một quốc gia cụ thể nào. Họ thuộc về cả thế giới. Họ là công dân toàn cầu.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội