11/01/2016

NHẸ NHÕM


Để chuyển hóa thái độ tiêu cực, hãy giữ tinh thần thoải mái và khôi hài một chút.Tags: TU DUY TICH CUC, SONG DEP, SONG TICH CUC, THÁI ĐỘ TÍCH CỰC, THAI DO TICH CUC

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội