10/01/2016

CHA NÀO CON NẤY

Thư con gửi Bố: "Bố là người sáng suốt và luôn giúp khi con cần. Bố là một siêu nhân, xuất hiện ngay khi có chuyện và biết rõ cần làm gì".
Thư Bố gửi con: "Con là con của Bố. Con cũng là siêu nhân, còn siêu hơn cả Bố".
(Sử dụng ảnh của Brigitte Sporrer)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội