14/11/2015

[LẮNG NGHE]

Tôi hiểu nhu cầu của mỗi người là được hiểu. Tôi chú tâm lắng nghe mà không ngắt lời, khiển trách hay khuyên bảo. Lắng nghe giúp tôi hiểu rõ ý định trong mỗi lời nói của họ. Tôi không vội suy diễn và kết luận, mà cùng họ hướng tới một tầm nhìn và quyết định chung.


Tags: NHU CẦU, KẾT LUẬN, SONG CO TRACH NHIEM, SỐNG CÓ TRÁCH NHIỆM, TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, TINH THẦN TRÁCH NHIỆM LÀ GÌ, TINH THẦN, CHỊU TRÁCH NHIỆM, TẦM NHÌN, 

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội