04/11/2015

LỰA CHỌN


Bạn không cho phép bất cứ thứ gì cũng có thể đi vào trái tim, kẻo lại mất thời gian để xóa bỏ - quên lãng.


Tags: DÒNG THỜI GIAN, GÓC TRÁI TIM, POWER CHOICE, TRÁI TIM, THỜI GIAN, QUYÊN LÃNG, POWER OF CHOICE, THE POWER OF CHOICE, DÀNH THỜI GIAN, DONG THỜI GIAN, ĐẾM THỜI GIAN

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội