03/11/2015

HÀI LÒNG MÃN NGUYỆN


`
Để có thể hài lòng, hãy trân trọng nơi mình đã đến, nỗ lực mình đã bỏ ra nhưng vẫn nhận ra rằng còn nhiều thứ để học hỏi và tiếp tục cởi mở.
(Sử dụng ảnh của Andiyan Lutfi)


Tags: THAY ĐỔI, THAY ĐỔI BẢN THÂN, CÁCH THAY ĐỔI BẢN THÂN, MUỐN THAY ĐỔI BẢN THÂN, CÁCH ĐỂ THAY ĐỔI BẢN THÂN, SỰ THAY ĐỔI, ĐỔI THAY, THAY ĐỔI BẢN THÂN MÌNH, HOÀN THIỆN BẢN THÂN, LÀM SAO ĐỂ THAY ĐỔI BẢN THÂN, LÀM SAO ĐỂ CÓ SỰ HÀI LÒNG MÃN NGUYỆN, LÀM THẾ NÀO CÓ HÀI LÒNG MÃN NGUYỆN

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội