19/09/2015

TẠI AI NHỈ?

Không phải là tại người khác nên tôi mới có cảm xúc và hành động như thế. Tại tôi đã cho phép người khác bước vào thế giới nội tâm của mình và thay đổi cảm xúc, hành động của tôi.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội