18/09/2015

KHOẢNG CÁCH AN TOÀN

Hướng nội là giữ một khoảng cách an toàn giữa mình và những luồng ảnh hưởng bên ngoài: những lời bình phẩm, ý kiến, hạn chót... Để rồi ta có thể quan sát và quyết định cho sáng suốt.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội