09/08/2015

MỚI VÀ CŨ


Khi bạn dấn thân sáng tạo cái mới, ảnh hưởng của cái cũ sẽ giảm bớt.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội