16/08/2015

KIÊN NHẪN VỚI BẢN THÂN

Sự kiên nhẫn giúp tôi hiểu vì sao mọi việc lại mất thì giờ.
KIÊN NHẪN VỚI BẢN THÂN


0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội