27/06/2015

QUẢN LÍ THỜI GIAN


Nếu tiết kiệm suy nghĩ thì bạn tiết kiệm cả lời nói lẫn thì giờ. Còn nếu bạn lãng phí suy nghĩ thì ...

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội