28/06/2015

HẠNH PHÚC


Hãy sống trong cơ thể bạn với lòng quan tâm ân cần. Hãy tìm hiểu và nắm vững vai trò của từng chi và mỗi một bộ phận cơ quan; đừng đòi hỏi quá cũng đừng thúc ép quá giới hạn của chúng nhé.
(Sử dụng ảnh của Anil Tortop)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội