04/06/2015

QUAN TÂM


Bạn quan tâm nhiều thế nào thì quý hơn là bạn hiểu biết nhiều bao nhiêu. Vì kiến thức thì học được chứ tình yêu lại cần nuôi lớn mỗi ngày.


0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội