05/06/2015

GIẢI PHÁP Ở ĐÂU?


 Giải Pháp Ở Đâu - INNER SPACE

Nếu tôi mong muốn điều gì, thật thiết tha và sâu sắc thì tôi sẽ tìm mọi cách để thực hiện. Thế nên, mong muốn tốt đẹp biến lí do lí chấu thành giải pháp.
(sử dụng ảnh của Roberto Weigand)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội