01/05/2015

BIẾT ƠN


Lòng tự trọng không lớn lên nếu tôi cho rằng những phẩm chất vốn có là trời cho và không chịu mài dũa... Thế nên, hãy biết ơn và làm cho những phẩm chất ấy sinh sôi nảy nở. 
Tình yêu cũng cũ dần nếu tôi cho rằng sự hiện diện của người khác, những cử chỉ quan tâm, những thứ tôi được nhận hàng ngày là hiển nhiên... Thế nên, hãy biết trân quí và đáp lại tấm lòng của người khác....

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội