20/04/2015

TỰ TRỌNG


Tự trọng là biết nói không và đưa ra giới hạn.
(Sử dụng ảnh của Mary Engelbreit)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội