19/04/2015

TRÒ CHƠI KIỂM SOÁT


Tình yêu không thể đem đóng hộp để biến thành của riêng mình nhưng có thể gìn giữ bằng sự quan tâm, lòng tử tế và nhất là tôn trọng nhau.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội