26/02/2015

RA KHỎI GIỚI HẠN


Có những tình huống đòi hỏi ta hợp tác cả khi ta không muốn, vì còn thiếu thời gian, chưa đủ năng lượng hoặc chưa sẵn lòng... Nhưng đó chính là lúc cần can đảm để vượt ra khỏi những giới hạn đã định sẵn trong đầu và hợp tác đúng lúc.
(Sử dụng ảnh của Dedy Gunawan)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội