25/02/2015

CÂN BẰNG


Bạn biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên lùi.
(Sưu tầm ảnh từ internet)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội