05/02/2015

"LẠT MỀM BUỘC CHẶT"


Càng mạnh mẽ bao nhiêu, càng dịu dàng và linh hoạt bấy nhiêu. Càng yếu ớt bao nhiêu, càng kiểm soát và nóng nẩy bấy nhiêu.
(Sử dụng ảnh của Anil Tortop)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội