04/02/2015

CHỜ...ĐỢI...


Đôi khi ta chờ đến đúng thời điểm lí tưởng, chờ gặp đúng người thích hợp thì mới hành động, và thế là cơ hội vụt mất. Thay vào đó, hãy xem xét các lựa chọn, quyết định cần làm gì bây giờ và hành động dứt khoát.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội