05/11/2014

KHẢ THI


Mọi nhiệm vụ đều khả thi đối với một người có lòng quyết tâm trong suy nghĩ.
(sử dụng ảnh của Irene Mei)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội