06/11/2014

"Em lo gì trời gió. Em lo gì trời mưa"


Khi lo lắng, tôi làm cho vấn đề to hơn thực chất. Tốt hơn là học cách phân biệt và chấp nhận những gì tôi hoàn toàn không có quyền kiểm soát. Và sáng suốt hành động với những thứ tôi hoàn toàn có thể làm. Thay vì lo lắng, hãy cứ vui vẻ yêu đời. Thế thì tôi mới có năng lượng để tìm ra giải pháp.
(Sử dụng ảnh của Alessandra Placcuci)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội