05/10/2014

CHIẾN THẮNG NỖI SỢ


Trong truyện Harry Potter, ông Kẹ là nhân vật thay hình đổi dạng, nó biến thành bất cứ thứ gì mà bạn sợ nhất. Ông Kẹ (nỗi sợ) sẽ bị biến thành một thứ tức cười nhờ câu thần chú “Riddikulus” (Kỳ cà kỳ cục) và trí tưởng tượng của bạn.
Thế bạn sợ gì vậy?
Bây giờ, hãy biến thứ mà bạn sợ thành một thứ tức cười và giữ hình ảnh đó trong đầu.
Hãy xem nỗi sợ của bạn biến thành gì nhé  .

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội