06/10/2014

BĂNG QUA TRỞ NGẠI


Trở ngại đến để đưa tôi tiến lên, chứ không làm tôi trượt ngã.
(Sử dụng ảnh của Jimbenton)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội