11/03/2014

THÍCH NGHI


Để có thể thích nghi, tôi cần khiêm nhường. Đủ khiêm nhường để cố gắng hiểu những người xung quanh và lí do vì sao họ cư xử như vậy. Khi đã hiểu rồi, tôi mới có thể yêu họ. Và tự nhiên tôi biết thay đổi trong cách nói chuyện và làm việc với họ.

(Sử dụng ảnh của Geninne D. Zlatkis)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội