10/03/2014

CHÀO THÁCH THỨC!


Cuộc sống là quá trình học hỏi không ngừng. Rắc rối dạy ta những bài học và giúp ta tiến lên. Nhưng ta hay cố thay đổi công việc, nhà cửa, tình huống, những người cùng chung sống mà cho rằng đó là nguyên nhân làm ta khổ. Làm vậy giống như là chạy từ phòng thi này sang phòng thi khác, bởi nếu ta không ngộ ra cái gì thì bài thi đấy đến hết lần này sang lần khác, cho đến khi ta học được điều gì tích cực. Khi ta đối diện với cuộc đời bằng lòng can đảm, khiêm nhường và thái độ tích cực, ta học được cách biến thách thức thành cơ hội để thành công.
(Sử dụng ảnh của R. W. Alley)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội