14/03/2014

TÂM LÀNH


Một người nhân hậu biết cư xử hợp tình hợp lí. Họ thể hiện sự khéo léo bằng cách giúp đỡ tinh tế, chứ không có thái độ hạ thấp hay ám chỉ nhược điểm của người khác.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội