13/03/2014

CÁCH NHÌN


Tình huống có thể không thay đổi nhưng tôi cần thay đổi cách nhìn tình huống đó.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội