08/02/2014

NÀY TÂM TRÍ, HÃY KIÊN NHẪN!


Mọi thứ đều cần có thời gian và không gian để thay đổi.
(Sử dụng ảnh của Josh Owens)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội