09/02/2014

MỘT BƯỚC CAN ĐẢMBước một bước can đảm, ta sẽ được giúp đỡ cả nghìn lần. Can đảm để học hỏi, để khám phá, để sống với những gì mình cho là đúng... mỗi ngày.
(Sử dụng ảnh của Elina Ellis)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội