05/11/2013

"GÓT CHÂN ACHILLES"


Dũng cảm nhất là dám đối mặt với nhược điểm của mình bằng lòng khoan dung và kiên nhẫn, mà không có cảm xúc tiêu cực.
(Sử dụng ảnh của Ernest H. Shepard)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội