06/11/2013

CHẤP NHẬN


Tôi chấp nhận mọi người đúng như con người thật của họ và tập trung vào những gì đang diễn ra trong hiện tại.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội