26/09/2013

ĐƠN GIẢN


Thay vì nói dài dòng tỉ mỉ, ta nói cô đọng vắn tắt. Thay vì chuyện bé xé ra to, ta biến chuyện to như ngọn núi thành bé bằng hạt cải.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội