25/09/2013

BƯỚC QUA ĐỊNH KIẾN


Người ta không thể xúc phạm tôi, họ chỉ đơn thuần đưa ra ý kiến. Tại tôi vơ lấy những lời nói đó, nhầm tưởng đấy là sự thật rồi tự làm tổn thương mình.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội