16/08/2013

CHỌN HẠNH PHÚC

Hạnh phúc không đến từ bên ngoài mà bắt nguồn từ bên trong. Không phải là sự phụ thuộc mà là sự chọn lựa.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội