03/07/2013

KHIÊM NHƯỜNG

Khi tôi tôn trọng người khác, giống như là tôn trọng chính mình, không hơn không kém thì tôi mới được xem là khiêm nhường.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội