02/07/2013

CHÂN THẬT

Sự chân thật giải phóng ta tự do và những rào cản tự động hạ xuống. Một trái tim chân thật lúc nào cũng làm mọi người xúc động.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội