15/07/2013

BUÔNG BỎ

Tôi quên đi điều tôi cho là biết và quên nhãn mác mà tôi dán cho mình. 

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội