16/07/2013

BÌNH AN VÀ HOÀI BÃO


Lòng bình an thanh thản, tôi thổi sức sống và nhiệt huyết vào mọi công việc và nhiệm vụ.
(Sử dụng ảnh của Relax Kids)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội