20/04/2013

TÔN TRỌNG

Tôi đề xuất chứ không áp đặt, giữ giá trị của bản thân chứ không so bì.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội