21/04/2013

HÀNH TRÌNH TĨNH LẶNG

Chuyến hành trình đi vào sự tĩnh lặng là chuyến hành trình để học về tự ngã. Tôi là ai?

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội