28/09/2012

Trái tim lớn


Con người nhỏ mà trái tim lớn. Trái tim lớn biến bụi thành vàng, biến không thể thành có thể.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội