27/09/2012

Gió mới


Suy nghĩ dẫn tôi đến với định mệnh. Nghĩ theo lối mòn thì tôi sẽ đến đúng nơi chốn cũ. Nghĩ theo cách mới thì tôi sẽ trở thành một con người mới.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội