05/06/2012

Linh hoạt


Cuộc đời là một vũ điệu, nhịp nọ nối tiếp nhịp kia, liên tục, tự nhiên, hài hòa. Ta cứ cởi mở mà lắng nghe, cứ sẵn lòng mà học hỏi và xoay mình để thích nghi trong từng bước nhảy.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội